VĪZIJA, MISIJA UN VĒRTĪBAS

VĪZIJA

Kļūt par vienu no atzītākajām pasaules riepu kompānijām, saglabājot stabilas starptautiska zīmola pozīcijas un gūstot arvien jaunu pircēju uzticību.

MISIJA

Mēs cenšamies nodrošināt mūsu pircējus ar augstas kvalitātes produkciju un apkalpošanu, lai mūsu patērētāji paliktu mums uzticīgi visu mūžu. Stingri ievērojot savu vērtību sistēmu, par mērķi esam izvirzījuši ciešu sadarbību ar visām ieinteresētajām pusēm, ar kurām kopīgi strādājam mūsu klientu vēlmju īstenošanai.

VĒRTĪBAS

Kvalitāte. Neatkarīgi no uzņēmējdarbības jomas, mēs ražojam tikai vislabākās kvalitātes produkciju, taču arī vislabāko var uzlabot. Katrs Maxxis darbinieks ir personīgi atbildīgs par uzņēmuma produkcijas un sniegto pakalpojumu kvalitāti.Centība. Mūsu mērķi nav sasniedzami bez neatlaidīga darba. Mēs novērtējam un atalgojam mūsu darbinieku pūliņus.

Saskarsme. Mūsu spēks slēpjas Maxxis starptautiskās komandas saliedētībā, mēs augsti vērtējam saskarsmes un sadarbības prasmes. Sasniegumi nav iespējami bez kopīga komandas darba.

Uzlabojumi. Mūsu vēlme sasniegt pilnību liek mums nemitīgi uzlabot savas produkcijas kvalitāti. Ar izglītību, apmācībām un inovācijām mēs investējam savā nākotnē.

Cieņa. Katrs mūsu klients, darbinieks un ikviena, sadarbībā ieinteresētā, puse ir vērtība. Ikviens ir pelnījis cieņpilnu attieksmi.

Nopelni. Savus lēmumus mēs pieņemam atbildīgi un aktīvi ieguldām līdzekļus apkārtējā vidē.

Radošums. Mēs zinām, ka arī vislabāko var uzlabot, tādēļ iedrošinām mūsu darbiniekus būt radošiem. Mēs vienmēr esam atvērti jaunām idejām un risinājumiem.